ออนไลน์สดผ่าน Facebook casonline

ออนไลน์รอบเช้า ออนไลน์รอบบ่าย กำหนดการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS-KM /Show & Share Development ครั้งที่ 5 วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 1203 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Read More

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการอบรม

กำหนดการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS-KM /Show & Share Development ครั้งที่ 5 วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 1203 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย     เวลา หัวข้อการจัดการความรู้ วิทยากร 8.30-9.00 น. […]

Read More

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้คืออะไร การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร

Read More